Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Vững tin Việt Nam” Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Vững tin Việt Nam”

THIẾU NHI CẢ NƯỚC VẼ TRANH ỦNG HỘ QUỸ VẮC-XIN PHÒNG, CHỐNG COVID CỦA CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH NƯỚC GỬI THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1.6 CHỦ TỊCH NƯỚC GỬI THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1.6

CHỦ TỊCH NƯỚC GỬI THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1.6

HỘI NGHỊ TRÙ BỊ LIÊN HOAN “PHỤ TRÁCH TÀI NĂNG” 
LẦN THỨ VIII, NĂM 2021 TẠI CÀ MAU
HỘI NGHỊ TRÙ BỊ LIÊN HOAN “PHỤ TRÁCH TÀI NĂNG” LẦN THỨ VIII, NĂM 2021 TẠI CÀ MAU

       Chiều ngày 28/4/2021, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau đã diễn ra Hội nghị trù bị Liên hoan “Phụ trách tài năng” các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc lần thứ VIII, năm 2021.

THƯ VIỆN ẢNH