Hội nghị trù bị Liên hoan Búp Sen Hồng lần thứ XXV, năm 2019 Hội nghị trù bị Liên hoan Búp Sen Hồng lần thứ XXV, năm 2019

Vừa qua, trong 02 ngày 13, 14/5/2019, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau đã tham dự Hội nghị trù bị Liên hoan Búp Sen Hồng các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam lần thứ XXV, năm 2019 tại tỉnh Đắk Lắk.

Liên hoan “Câu lạc bộ kỹ năng” các trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Nhà thiếu nhi khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc lần thứ III – năm 2019. Liên hoan “Câu lạc bộ kỹ năng” các trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Nhà thiếu nhi khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc lần thứ III – năm 2019.

Từ ngày 08 đến 10/5/2019, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tham gia Liên hoan “Câu lạc bộ kỹ năng các Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi, Nhà thiếu nhi khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc, lần thứ III – năm 2019” tổ chức tại Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Kiên Giang với chủ đề “ Hội ngộ đất Kiên Giang”.

Nhà Thiếu nhi tỉnh kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại hình trò chơi đảm bảo an toàn kỹ thuật phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5. Nhà Thiếu nhi tỉnh kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại hình trò chơi đảm bảo an toàn kỹ thuật phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thanh Thiếu nhi và nhân dân đến tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

LIÊN HOAN “TIẾNG HÁT TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT” LẦN VIII - NĂM 2019 LIÊN HOAN “TIẾNG HÁT TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT” LẦN VIII - NĂM 2019

Sáng ngày 21/4/2019, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau phối hợp với Phòng Bảo trợ và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Liên hoan “Tiếng hát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” lần thứ VIII, năm 2019.

ĐĂNG KÝ GƯƠNG MẪU CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG NĂM 2019 ĐĂNG KÝ GƯƠNG MẪU CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG NĂM 2019

Sáng ngày 08/4/2019, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức cho cán bộ, viên chức và người lao động đăng ký gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông năm 2019.

THƯ VIỆN ẢNH