Thông báo ! Hội thi "Tài năng nhí" năm 2023
MV "Tiến bước lên Đoàn" do Clb Búp sen hồng biểu diễn
Thông báo ! Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" 2022
Chương trình học online lớp Hội họa ( Thầy Long )
Chương trình học online lớp võ Cổ truyền (Thầy Long)
Chương trình Thiếu nhi Việt Nam vui khỏe, an toàn, đánh tan Covid số thứ 2
Việt Nam ơi ! đánh bay Covid
Chương trình học online lớp Hội họa (Thầy Phương).
Chương trình học online lớp võ Taekwondo (Thầy Hên)
THƯ VIỆN ẢNH