Xây dựng
Nhà Thiếu Nhi tỉnh Cà Mau 20 năm Hình Thành và Phát triên
Dân vũ "Nối Vòng Tay Lớn"
Lễ Khai Mạc Festival Nhà Thiếu Nhi Toàn Quốc Lần Thứ VI (Phần 5 )
Lễ Khai Mạc Festival Nhà Thiếu Nhi Toàn Quốc Lần Thứ VI (Phần 4)
Lễ Khai Mạc Festival Nhà Thiếu Nhi Toàn Quốc Lần Thứ VI (Phần 3)
Lễ Khai Mạc Festival Nhà Thiếu Nhi Toàn Quốc Lần Thứ VI (Phần 2)
Lễ Khai Mạc Festival Nhà Thiếu Nhi Toàn Quốc Lần Thứ VI (Phần 1)
Lễ Bế Mạc Festival Nhà Thiếu Nhi Toàn Quốc Lần Thứ VI
THƯ VIỆN ẢNH