Ngày cập nhật: 09:59:26 01/07/2021

        Chiều 30/6/2021, đồng chí Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng đoàn đã có buổi khảo sát và làm việc tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau.

Đoàn khảo sát cơ sở vật chất toàn bộ khuôn viên Nhà Thiếu nhi tỉnh

       Tại buổi làm việc, đoàn đã khảo sát hoạt động và cơ sở vật chất toàn bộ khuôn viên, khu làm việc, các khu trò chơi, xã hội hóa tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Thực tế hiện trạng tại Nhà Thiếu nhi còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và hoạt động. Kinh phí hỗ trợ ngân sách cấp không đủ cho các hoạt động thường xuyên, việc tham gia các hoạt động khu vực và toàn quốc còn hạn chế. Nguồn hoạt động sự nghiệp hiện nay chủ yếu dựa vào nguồn thu các mặt bằng dịch vụ trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi chưa đủ để hỗ trợ cho hoạt động tại đơn vị. Hiện nay, được sự chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo cho xây dựng đề án tài sản công theo đúng quy định. Tuy nhiên đề án quá ngắn (02 năm) không thuận lợi cho đơn vị lập hồ sơ đấu thầu trực tiếp, cũng như các cơ sở trò chơi ngoài trời khi thực hiện thẩm định, đấu giá theo quy định. Việc đấu thầu công khai với thời gian ngắn cho loại hình đặc thù này, theo đề án đã được duyệt thì sẽ ảnh hưởng đến các cơ sở tái đầu tư hệ thống trò chơi ngoài trời trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi rất lớn, hiệu quả, chất lượng không cao.

Đồng chí Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

        Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BTV Tỉnh đoàn, BGĐ Nhà Thiếu nhi tỉnh cần sớm có đề xuất cụ thể cả hai mảng: cơ sở vật chất và các hoạt động xã hội hóa để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ và cho ý kiến thực hiện trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính để giải quyết thực trạng khó khăn hiện nay tại Nhà Thiếu nhi.

                                                                                                                                                              Khối Nghiệp vụ

THƯ VIỆN ẢNH