Ngày cập nhật: 14:20:10 08/06/2021

       Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau về việc ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Chiều ngày 07/6/2021, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

       Toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với mức đóng góp mỗi người một ngày lương.

Cán bộ, nhân viên Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

       Thay mặt Ban lãnh đạo, đồng chí Huỳnh Chí Dũng - Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh đã kêu gọi, nhắc nhở toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan nâng cao hơn nữa ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh Covid -19.

                                                                                             Mỹ Diện

THƯ VIỆN ẢNH