Ngày cập nhật: 15:03:40 27/03/2020

Tranh dự thi với chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19”

Họ và tên : HUỲNH NGUYỄN LAM QUỲNH
Lớp Hội họa 2 Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau
Lớp 3 Trường Tiểu học Quang Trung, thành phố Cà Mau

THƯ VIỆN ẢNH