Ngày cập nhật: 08:35:37 27/12/2019

Từ ngày 23 - 24/12/2019, tại Cung Văn hóa Thanh Thiếu nhi Quảng Ninh đã diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc năm 2019.

      Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Các đ/c Giám đốc, Phó Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi các tỉnh, thành phố và các đơn vị cấp huyện trong cả nước.

      Chương trình làm việc tại Hội nghị với các nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi năm 2019; Chương trình hoạt động hệ thống Nhà Thiếu nhi năm 2020; Báo cáo thực trạng việc thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 15/HDLT/BTCTW-TƯĐTNCSHCM ngày 29/11/2002 của Ban Tổ chức Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Nhà Thiếu nhi ở các địa phương; Báo cáo tình hình trẻ em; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng, việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em và hoạt động của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020.

Đ/c Huỳnh Chí Dũng - Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau và Đ/c Võ Hồng Diễm - Giám đốc Nhà Thiếu nhi huyện Năm Căn  nhận Bằng khen xuất sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

      Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi và nghiêm túc các vấn đề như: Kế hoạch tổ chức các Liên hoan như thế nào để vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm kinh phí cho đơn vị đăng cai cũng như các đơn vị về tham dự; Định hướng các hoạt động phát triển trong năm 2020; Bên cạnh đó, đại diện Nhà Thiếu nhi các tỉnh cũng đã chia sẻ một số mô hình hay, cách làm hiệu quả để các đơn vị tham khảo, nhân rộng triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi trong toàn quốc.

Đ/c Huỳnh Chí Dũng - Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau nhận Cờ thi đua xuất sắc toàn quốc cấp tỉnh của Hội đồng Đội Trung ương

      Kết thúc Hội nghị, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau đã vinh dự nhận được Bằng khen xuất sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và được công nhận 01 trong 21 đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội đồng Đội Trung ương. Nhà Thiếu nhi huyện Năm Căn nhận Bằng khen xuất sắc của BCH Trung ương Đoàn và được công nhận 01 trong 16 đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc khối Nhà Thiếu nhi cấp huyện. Riêng Nhà Thiếu nhi huyện Cái Nước, Trần Văn Thời nhận bằng khen xuất sắc của Hội đồng Đội Trung ương khối Nhà Thiếu nhi cấp huyện./. 

Mỹ Diện

THƯ VIỆN ẢNH