Ngày cập nhật: 17:04:39 02/01/2019

Ngày 29/12/2018, tại Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc.

      Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội, Giám đốc, Phó Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi của các tỉnh, thành phố và các đơn vị cấp huyện trong cả nước.

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2018 của hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc. Đồng chí đề nghị trong năm 2019, các Nhà Thiếu nhi bám sát chủ đề công tác đã được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lựa chọn là “Năm Thanh niên tình nguyện” để xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động phù hợp; tiếp tục củng cố tổ chức và hoạt động hiện có, tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực phục vụ công tác, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại Hội nghị

      Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã lựa chọn Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, Nhà Thiếu nhi tỉnh Hà Giang, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Yên Bái, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Kiên Giang, Nhà Thiếu nhi Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu, chia sẻ một số mô hình hay, cách làm hiệu quả, mang ý nghĩa thiết thực với mong muốn nhiều đơn vị sẽ tham khảo nhân rộng triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi.

Đồng chí Huỳnh Chí Dũng - Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau chia sẻ mô hình hoạt động hiệu quả của đơn vị tại Hội nghị.

      Để ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và biểu dương những thành tích đạt được của các Nhà Thiếu nhi trong cả nước năm 2018, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 25 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối nhà văn hóa thanh niên, nhà văn hóa thiếu nhi, nhà thiếu nhi năm 2018". Trong  đó, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau là một trong những đơn vị vinh dự được nhận Bằng khen xuất sắc của BCH Trung ương Đoàn.

Đồng chí Huỳnh Chí Dũng - Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau nhận Bằng khen xuất sắc của BCH Trung ương Đoàn

Đồng chí Võ Hồng Diễm - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Năm Căn nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội đồng Đội Trung ương

      Bên cạnh đó, Hội đồng Đội Trung ương quyết định trao tặng Cờ thi đua của Hội đồng  Đội Trung ương cho 16 đơn vị cấp tỉnh và 10 đơn vị cấp huyện đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc khối Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2018”; tặng Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương cho 13 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc khối Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2018”; 06 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến khối Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2018”. Trong đó, Nhà Thiếu nhi huyện Năm Căn vinh dự là một trong những đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc Hội đồng Đội Trung ương.

THƯ VIỆN ẢNH