Ngày cập nhật: 14:42:45 22/10/2018

Hội nghị Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiệp vụ và Tổng kết hoạt động Câu lạc bộ nghiệp vụ các Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2018 đã diễn ra tại tỉnh Hậu Giang và Bến Tre từ ngày 17 - 20/10/2018.

      Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - UVBTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương và Đ/c Phạm Ngọc Tuyền – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiệp vụ các Nhà Thiếu nhi nhi khu vực phía Nam, các thành viên Ban chủ nhiệm Khu vực Phía Nam và gần 200 đại biểu là Giám đốc, Phó Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi các tỉnh, thành phố, quận, huyện khu vực phía Nam.

Hội nghị Tổng kết hoạt động Câu lạc bộ nghiệp vụ các Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2018

      Trước đó, ngày 17/10 tại tỉnh Hậu Giang đã diễn ra Hội nghị Ban chủ nhiệm CLB Nghiệp vụ các Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi khu vực phía Nam với nhiều nội dung quan trọng như: Rút kinh nghiệm việc đăng cai các Liên hoan trong năm 2018; Chuẩn bị cho các hoạt động đăng cai năm 2019; Phân công Ban chủ nhiệm các Cụm theo hệ thống Nhà Thiếu nhi và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi; Thống nhất Hội phí của thành viên CLB Nghiệp vụ; Góp ý chỉnh sửa Hướng dẫn số 15 của Trung ương Đoàn...

Hội nghị Ban chủ nhiệm CLB Nghiệp vụ các Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2018

      Từ những nội dung trọng tâm đó, Hội nghị Tổng kết hoạt động Câu lạc bộ Nghiệp vụ các Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi khu vực phía Nam tại tỉnh Bến Tre đã làm việc rất hiệu quả, đúng với những khó khăn và trăn trở trong hệ thống Nhà Thiếu nhi và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực.

      Chương trình làm việc tại Hội nghị Tổng kết hoạt động CLB Nghiệp vụ như sau: Thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động khu vực phía Nam năm 2018; Rút kinh nghiệm việc đăng cai các Liên hoan (Phụ trách tài năng, Tiếng kèn Đội ta, Búp Sen Hồng, Liên hoan Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi); Định hướng hoạt động khu vực Phía Nam năm 2019; Thảo luận, đóng góp dự thảo chương trình hoạt động của hệ thống năm 2019;...

      Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi và nghiêm túc các vấn đề như: Kế hoạch tổ chức các Liên hoan như thế nào để vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm kinh phí cho đơn vị đăng cai cũng như các đơn vị về tham dự; Định hướng các hoạt động phát triển trong năm 2019. Bên cạnh đó, Đại biểu cũng thảo luận, đưa ra những kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Hướng dẫn liên tịch số 15/HDLT-BTCTW-TƯĐTNCSHCM ngày 29/11/2002 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Nhà Thiếu nhi ở các địa phương.

Đ/c Huỳnh Chí Dũng - Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, Thành viên BCN CLB Nghiệp vụ các Nhà Thiếu nhi phía Nam thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị

      Ngoài ra, trong chương trình của Hội nghị Tổng kết hoạt động Câu lạc bộ Nghiệp vụ các Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi khu vực phía Nam đã tặng 02 Công trình “Vì đàn em thân yêu” cho đơn vị Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Bến Tre và Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Phú Yên, mỗi công trình trị giá 40 triệu đồng./.

Đ/c Phạm Ngọc Tuyền – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiệp vụ các Nhà Thiếu nhi nhi khu vực phía Nam tặng 02 Công trình “Vì đàn em thân yêu” cho đơn vị Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Bến Tre và Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh Phú Yên

Một số hình ảnh

KHỐI NGHIỆP VỤ

THƯ VIỆN ẢNH