Ngày cập nhật: 08:44:52 17/04/2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Sáng ngày 14/4/2018, tại Cung thiếu nhi thành phố Đà Nẵng; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022.

      Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 14 đến 15/4/2018.

      Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đ/c: Nguyễn Thị Nga – phó Cục trưởng Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em Trung ương; đ/c: Bùi Văn Linh – phó vụ trưởng vụ công tác học sinh và sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung ương; đ/c: Nguyễn Phạm Duy Trang – UVBTV, phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đ/c: Vũ Hùng – phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng ; đ/c: Lê Thị Thái Dương – phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Thành phố Đà Nẵng; đ/c: Nguyễn Duy Minh – UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng ; Hội nghị có sự tham gia của tất cả các đồng chí Bí thư, Phó bí thư tỉnh, thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội các tỉnh thành phố trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc hội nghị​

      Hội nghị với mục đích cụ thể hóa các chủ trương lớn trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Hội nghị tập trung thảo luận đóng góp ý kiến cho 2 nhóm nội dung gồm có: "Chương trình hành động của Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022"; "Kế hoạch của Đoàn thanh niên tham gia thực hiện Luật trẻ em giai đoạn 2018-2022"; "Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022. "Dự thảo Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi"; "Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Trung ương", "Chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi" và quyết định những chủ trương, kế hoạch, chương trình lớn của Công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong 5 năm tới.

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khẳng định. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X vừa qua, công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã được các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai với nhiều giải pháp tạo chuyển biển tích cực trong nhận thức và thực hiện trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên như: Thông qua các phong trào, hoạt động, các cấp bộ Đoàn; Các hoạt động giáo dục kỹ năng được đẩy mạnh với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả; Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao sôi động đã góp phần giúp thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện; Các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi được đẩy mạnh, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi là con em công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất… Đồng thời, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2017-2022, các tổ chức Đoàn cả nước cần tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo hơn nữa để triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng phù hợp với từng địa phương và đơn vị.

      Trong buổi lễ khai mạc, Hội nghị đã chia thành các tổ thảo luận và tập trung thảo luận các giải pháp cho một số nội dung sau:

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội các cấp; tăng cường hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

3. Các giải pháp thúc đẩy quyền tham gia của thiếu nhi.

4. Phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi; xây dựng và phát huy các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

5. Nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

6. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

      Hội Nghị sẽ Bế mạc vào sáng ngày 15/4/2018.

Văn nghệ chào mừng hội nghị của các em thiếu nhi Đà Nẵng

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Quang cảnh khai mạc hội nghị

 

Nguồn: Hội đồng Đội Trung ương

THƯ VIỆN ẢNH