Ngày cập nhật: 14:29:43 11/04/2019

Sáng ngày 08/4/2019, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức cho cán bộ, viên chức và người lao động đăng ký gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông năm 2019.

      Tại buổi đăng ký, Ban Lãnh đạo Nhà Thiếu nhi đã triển khai Kế hoạch số: 02/KH-BATGT ngày 29/3/2019 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và Kế hoạch số: 81-KH/TĐTN-BĐKTHTN ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau về việc tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2019.

Cán bộ, viên chức và người lao động Nhà Thiếu nhi tỉnh đăng ký gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông năm 2019.

      Qua đó, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đã nghiên cứu, quán triệt và viết bản đăng ký thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch, nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông theo các văn bản của các cấp, các ngành chuyên môn.

 

THƯ VIỆN ẢNH