Ngày cập nhật: 14:22:09 06/11/2017

      Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là truyền thống vốn có của dân tộc Việt Nam, là sự nghiệp của cộng đồng và sự chăm lo của toàn xã hội nói chung và của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cà Mau nói riêng. Những năm qua, cùng với sự phát triển về mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, vấn đề trẻ em ngày càng được chú trọng quan tâm, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến sự nghiệp chăm sóc, giáo dục trẻ em đã và đang đi vào cuộc sống, điều này góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của môi trường giáo dục toàn diện, tạo ra sự chuyển biến về nhận thức của xã hội, thúc đẩy việc chăm lo sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai của dân tộc.

Để chăm sóc và giáo dục trẻ em, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cà Mau trong những năm qua luôn phối hợp nhịp nhàng với Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn, Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trường học, đồng thời góp phần thắng lợi vào công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà.

      Giáo dục thiếu niên, nhi đồng thành những con người mới xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân trong đó ngành Giáo dục, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có trách nhiệm trực tiếp và giữ vai trò quan trọng. Cùng với quá trình giáo dục trong nhà trường và việc giáo dục ngoài nhà trường bằng những hoạt động tập thể do Đội TNTP Hồ Chí Minh làm nòng cốt. Trong đó, sự phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Nhà Thiếu nhi là phương tiện thích hợp.

      Sự phối hợp trong các hoạt động giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cà Mau và Nhà Thiếu nhi tỉnh trong thời gian qua có những tiến bộ nhất định, bước đầu đáp ứng được một phần nhu cầu đòi hỏi của thiếu nhi, góp phần tạo ra những kết quả tốt trong công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng.

       Nhằm thực hiện được những mục tiêu trên, trong thời gian qua giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cà Mau và Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau đã phối hợp chặt chẽ và đạt được kết quả nhất định như:

      Xây dựng chương trình phối hợp phù hợp với đặc thù, điều kiện của địa phương, đơn vị; Triển khai ký kết chương trình phối hợp và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trong chương trình; Chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện đảm bảo tham gia tốt các hoạt động. Và có nhiều hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của thành phố, của tỉnh và đất nước. Tập trung được các giải pháp sáng tạo thực hiện phong trào thiếu nhi thành phố Cà Mau làm theo 5 điều Bác Hồ dạy gắn với 4 chương trình hoạt động Đội, trọng tâm công tác giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, hoàn thiện nhân cách. Phát động được nhiều phong trào “Thiếu nhi làm theo lời Bác” giúp Đội viên, học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, Đội viên tích cực, Cháu ngoan Bác Hồ.

Hoạt  động giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ, kỷ niệm trong năm

Trong những năm qua, với sự phối hợp chặt chẽ đó thì nhiều hoạt động được diễn ra sôi nổi nhằm đẩy mạnh việc thực hiện thắng lợi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nâng cao được chất lượng hoạt động của các Chi đội, Liên đội tại đơn vị. Tiếp tục đổi mới chương trình Rèn luyện Đội viên, nâng cao chất lượng đội viên, bồi dưỡng, tập huấn lực lượng Chỉ huy Đội, Phụ trách Sao và xây dựng lực lượng nòng cốt. Tổ chức nhiều nội dung hoạt động về tăng cường sự lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng, phát huy vai trò của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Khai thác nguồn lực chăm lo vật chất, tinh thần, giải trí lành mạnh cho Đội viên, học sinh. Đặc biệt là đội viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

      Đội ngũ giáo viên làm công tác Đoàn, Đội cũng ngày càng được quan tâm nhiều hơn, chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi; Các em thiếu nhi làm công tác Chỉ huy Đội được rèn luyện, nâng cao kỹ năng thông qua các Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, Nghi thức Đội...

Hội thi Chỉ huy Đội giỏi

      Phối hợp chặt chẽ trong công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên tham gia làm công tác Đoàn, Đội tại các trường; các đồng chí làm công tác Đoàn, Đội, tham gia phụ trách thiếu nhi giàu lòng nhiệt huyết, tâm huyết với công việc, luôn ra sức cống hiến, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ hiệu quả công tác Đoàn, Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh.

      Các em thiếu nhi, đội viên tích cực hăng hái tham gia các hoạt động của Đoàn, Đội phát động; vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, yêu mến bạn bè, đoàn kết, tương thân tương ái trong học tập. Có nhiều đôi bạn cùng tiến, nhóm học tập, nhóm giúp bạn vượt khó... Đặc biệt, sự quan tâm của các cấp, các ngành, quý phụ huynh và toàn xã hội nên công tác triển khai các phong trào của Đoàn, Đội trong trường học gặp nhiều thuận lợi và gặt hái nhiều thành công nhất định.

Liên hoan văn nghệ “Nhớ ơn Thầy, Cô”

      Bên cạnh những thành quả đạt được cũng như sự thuận lợi trong công tác phối hợp giữa hai ngành thì cũng còn một số tồn tại nhỏ mà nếu như chúng ta thực hiện được sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực hơn, đó là:

      Việc phát động, triển khai một số hoạt động phong trào, hội thi trong một số thời điểm còn chậm. Thời gian đầu tư, chuẩn bị của các đơn vị tham gia không có nhiều, dẫn đến chất lượng chưa cao.

      Nội dung các hoạt động theo từng thời điểm trong năm học chưa được đổi mới nhiều. Các mô hình hoạt động, hội thi chưa thật sự phong phú, đa dạng. Do đó chưa thật sự thu hút, chưa kích thích và phát huy tốt sự tham gia tích cực của các đơn vị; Các phong trào mà các trường tham gia tại Nhà Thiếu nhi, hai ngành cần tổng kết thi đua và đưa vào các phong trào hoạt động thi đua của các trường để xét thi đua.

      Nhìn chung, trong những năm qua, sự phối hợp trong các hoạt động giữa Nhà Thiếu nhi và Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Cà Mau đã phản ánh hoạt động của thiếu nhi trên địa bàn thành phố thật sự sôi nổi. Nó như một bức tranh nhiều màu sắc của thiếu nhi, nhiều mô hình hiệu quả thiết thực. Mỗi đơn vị, địa phương đều thể hiện thế mạnh riêng trong công tác tập hợp, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi, giúp các em hình thành phát triển và hoàn thiện nhân cách…Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được quan tâm, đẩy mạnh; Các hoạt động phối hợp, xã hội hóa, vận động nguồn lực để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hỗ trợ các em trong đời sống tiếp tục duy trì thường xuyên, kịp thời, từng bước trở thành “Ngôi nhà chung” của thiếu nhi, là trung tâm giáo dục ngoài nhà trường, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ CÀ MAU

 

THƯ VIỆN ẢNH